Data wydarzenia

We wtorek 21 listopada odbyła się w hałcnowskiej Bazylice kolejna katecheza z cyklu "O Kościele w Bazylice". Tym razem, prelegentka pani Agata Rujner - doktor teologii moralnej, wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie oraz autorka kanału "Prawie morały", próbowała odpowiedzieć na pytanie: po co czytać Katechizm i czy jest on potrzebny do życia? Prelegentka, cytując Jana Pawła II, powtórzyła, że Katechizm Kościoła Katolickiego jest owocem wysiłku ewangelizacyjnego, dzięki któremu wierni mogą "poznać i przyjąć orędzie Ewangelii, a każdy będzie wzrastał do miary wielkości według pełni Chrystusa." Pani Agata podkreśliła, że Katechizm jest swoistą pomocą w odkrywaniu daru wiary, pomaga nadawać kształt naszej wierze, stanowi inspirację i narzędzie wspierające nasz rozwój. Wtorkowy wieczór zgromadził słuchaczy z różnych zakątków naszej diecezji. Katechezę poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem wikariusza generalnego diecezji bielsko-żywieckiego ks. Marka Studenskiego. Po prelekcji uczestnicy zadawali pani Agacie pytania i dzielili się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami. 

 

Katecheza
Dodane przez Małgorzata -