„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania” 

(KKK 1213)


Kiedy?

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszym kościele w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 12.15. Wyjątkowo w grudniu Chrzest udzielany jest w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (Święto św. Szczepana), a w miesiącu w którym wypadają święta Wielkanocne jest udzielany w Poniedziałek Wielkanocny. 


Jak zgłosić dziecko do Chrztu i jakie są potrzebne dokumenty?

  • Zgłoszenia dziecka do chrztu może dokonać rodzic w kancelarii parafialnej. (Nie jest konieczna obecność obojga rodziców). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej tydzień przed chrztem.
  • Rodzic przedstawia do wglądu akt urodzenia dziecka
  • Należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania. 
  • Jeżeli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, należy przedstawić zaświadczenie, iż mogą być oni rodzicami chrzestnymi.
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej i ojca chrzestnego wydaje parafia, na terenie której mieszkają kandydaci. Wymóg ten dotyczy również osób przebywających za granicą.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnym dla dziecka może być osoba ochrzczona w Kościele Katolickim, która przyjęła sakrament bierzmowania i ma ukończony 16 rok życia. Jest osobą praktykującą i która swym życiem może dać dziecku przykład żywej wiary chrześcijańskiej

Chrzestnym nie może być:

  • osoba innej religii czy apostata
  • osoba żyjąca niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła
  • osoba, która żyje w związku niesakramentalnym, 
  • uczeń, który zrezygnował z lekcji religii

Przygotowanie do Chrztu

Przygotowanie do Chrztu jest obowiązkowe dla rodziców i chrzestnych. Odbywa się ono w kościele, w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu, o godz. 19.00 (po zakończeniu Mszy wieczornej). Nieobecność na przygotowaniu jest równoznaczne z rezygnacją z chrztu.