CZUWANIA HAŁCNOWSKIE

 

Czuwania Hałcnowskie to nabożeństwa ku czci MB Bolesnej, które odbywają się w ostatnie piątki miesiąca od kwietnia do października. Pierwsze czuwanie odbyło się 27.07.1990 r., a zatem minęło już ponad 30 lat od pierwszego uroczystego spotkania modlitewnego u stóp hałcnowskiej Piety. Od tamtego czasu wiele pokoleń Hałcnowian i pielgrzymów przybywających z różnych zakątków stawało przed Bolesną Panią ze swoimi radościami i troskami, dziękując i prosząc Maryję o pomoc i wsparcie. Tylko Bóg wie, ile łask otrzymano przez pośrednictwo Tej, która z taką miłością spogląda na swoje dzieci i czuwa razem z nimi na ziemi Podbeskidzia. 

Zapraszamy do włączenia się w tę piękną tradycję modlitewnych czuwań przy Maryi i razem z Nią. 

Program czuwania

 • 18.00 - Uroczyste odsłonięcie Cudownej Piety Hałcnowskiej 
  - Droga Krzyżowa wokół kościoła (w kwietniu może być Droga Światła) 
  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa
 • 20.00 - Msza św. koncelebrowana z kazaniem
 • 21.00 - Apel Jasnogórski 
  - Zasłonięcie Figury Matki Bożej Bolesnej

ODPUSTY W NASZYM SANKTUARIUM

 

1 grudnia 1994 r. Stolica Apostolska przyznała Sanktuarium MB Bolesnej w Hałcnowie przywilej na mocy którego wierni mogą zyskiwać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami w następujące uroczystości liturgiczne: 

 • 25 marca  - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 • 31 maja – Święto Nawiedzenia N.M.P. 
 • 2 lipca - Tradycyjny Odpust Hałcnowski oraz rocznica ogłoszenia naszej świątyni Bazyliką Mniejszą
 • 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięci N.M.P. 
 • 15 września - Odpust ku czci MB Bolesnej 
 • 7 października - Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 
 • 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 

Dodatkowo z racji tego, że nasz kościół został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej można w nim zyskać odpust zupełny w następujące dni:

 • 29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • 2 sierpnia - Odpust Porcjunkuli
 • oraz dowolny jeden dzień w roku wybrany przez wiernego

O co chodzi z tymi odpustami?

 

Poniżej wyjaśniamy krótko czym jest odpust, jak go uzyskać i za kogo może być ofiarowany. 

Co to jest odpust?

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.” (KKK1471)

 1. Każdy grzech pociąga za sobą karę. 
 2. W Sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami.
 3. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Co to jest odpust zupełny i cząstkowy?

„Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości.” (KKK 1471)

Odpust zupełny

Zyskujesz wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty

Odpust cząstkowy

Uzyskujesz darowanie części kary doczesnej. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego – pozostanie w czyśćcu krócej.

Za kogo mogę ofiarować odpust?

Zgodnie z nauką Kościoła każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. (KKK1471)

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.


Jak uzyskać odpust? 

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
 • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
 • Przyjęcie Komunii świętej
 • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
 • Wykonanie czynności związanej z odpustem (modlitewne nawiedzenie naszego Sanktuarium w wyżej wymienionych uroczystościach liturgicznych)

Warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

 1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
 2. Jeśli powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
 3. Gdy w intencji umartwiania się wierny odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy.

Więcej informacji o odpustach i pełną listę pobożnych praktyk związanych z ich uzyskaniem znajdziesz pod poniższymi adresami:

https://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-2.htm (KKK1471-1479)