W Hałcnowie przy naszej parafii działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Początek działalności Klubu datuje się na 17.04.2011. Inicjatorem powołania Klubu przy parafii był Pan Marek Mielnik.

Klub organizuje wspólnie z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej powszechne akcje poboru krwi, pod hasłem: „Moja krew – Ich Życie. Podaruj Kroplę Miłości”, które odbywają się cyklicznie w specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa parkowanym w czasie trwania akcji na placu przed Domem Pielgrzyma. Każdorazowo w tych akcjach bierze udział spora liczba Hałcnowian, którzy dzielą się tym, co najważniejsze – krwią, ratując w ten sposób czyjeś życie. Jest to bardzo konkretna i ewangelijna pomoc bliźnim. Tym bardziej cieszy fakt, że przy naszej parafii powstał i prężnie działa Klub HDK. 

Klub organizuje również pielgrzymki dla honorowych dawców krwi do Częstochowy i Łagiewnik oraz imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym. 

Prezesem klubu jest Adam Kachnic