Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez osobny sakrament nazywany sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania. 

(KKK 1486)


Spowiedź święta w naszym kościele odbywa się:

  • w dni powszednie pół godziny przed każdą Mszą św.
  • w niedzielę i święta 15 minut przed każdą Mszą św.

Spowiedź parafialna przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą wg porządku podanego w ogłoszeniach.