Przy naszej parafii od 1998 r. działają dwie grupy wzajemnej pomocy wśród uzależnionych:

  • Grupa AA „Anonimowych Alkoholików” 
  • Grupa AL – ANON grupa wsparcia, wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików 

Spotkania są formą luźnych mitingów, otwartych dla każdego. Na spotkania może przyjść każdy kto ma problem z alkoholem lub taki problem występuje w jego rodzinie lub najbliższym otoczeniu. 

Grupy spotykają się w salce w podziemiu nowej plebanii:  

  • w poniedziałki  grupa AA  o 18.00, 
  • w środy grupa AL-Anon o godz. 17.00.