Staraniem proboszczów i kustoszów hałcnowskiego Sanktuarium na przestrzeni minionych lat zostały przygotowane i wydane następujące publikacje:

 1. „Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku – Białej Hałcnowie.” 
  Ks. Bolesław Przybyszewski, ks. Kazimierz Bukowski, 1992 r. 
   
 2. „Cudowny wizerunek Matki Bożej Hałcnowskiej.”
  Ks. Jacek Urban, 1992 r.
   
 3. „Ks. Paweł Skiba (1901-1970). Kapłan na trudne czasy.”
  Władysław Mirota, 2011 r.
   
 4. „Dzieje Duchowieństwa w Hałcnowie.”
  Władysław Mirota, 2014 r.
   
 5. „Dzieje Parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie.”
  Władysław Mirota, 2016 r.
   
 6. Modlitewnik do Matki Bożej Hałcnowskiej.” Wybór tekstów i opracowanie 
  Ks. Piotr Konieczny, 2018 r.
   
 7. „Hałcnów – Królestwo Maryi”
  Praca zbiorowa, 2018 r.