Początki Klubu sięgają 2000 r. Powstał on z inicjatywy ks. Stanisława Morawy i Stefana Zubera, który był pierwszym prezesem P-SKS „Beskidy”. Po jego śmierci, od 26.02.20010 r. Klubem kieruje Pani Prezes Renata Zuber. 

Klub ma siedzibę w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II, prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, tenisie stołowym, badmintonie, pływaniu. Zawodnicy Klubu zdobywają wiele nagród podczas turniejów sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Klub jest organizatorem cyklicznych imprez sportowych o zasięgu lokalnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Dwa razy w roku organizuje przy parafii Hałcnowskie Dni Sportu Wiosna i Jesień, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Hałcnowa. 

Klub „Beskidy” jest Organizacją Pożytku Publicznego. 

Prezes Klubu: Pani Renata Zuber

Opiekun: ks. Piotr Bułka 

Więcej informacji o działalności Klubu na stronie: https://psksbeskidy-halcnow.pl/home.html 

oraz na stronie FB: https://www.facebook.com/PsksBeskidyHalcnow/?locale=pl_PL