NAGRODA PARAFIALNA „PRO LABORE AD DEI GLORIAM”

 

W parafii Nawiedzenia N.M.P została ustanowiona nagroda parafialna, mająca na celu promowanie dobra w życiu religijnym i społecznym Parafii. Nagroda jest przyznawana co roku w rocznicę koronacji Koronami Papieskimi Cudownej Piety lub też w inny uroczysty dzień ustalony przez Kapitułę nagrody. Pierwsza edycja nagrody miała miejsce w 2009 r. 

Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Kapituła Nagrody w 5 osobowym składzie, powołana przez Radę Parafialną przy współudziale Księdza Proboszcza. 

Kapituła Nagrody rozpatrując zgłoszone kandydatury bierze pod uwagę w szczególności: 

 • świadectwo spójności wiary i życia realizowane w zwykłych warunkach w niezwykły sposób,

 • odwagę w zaangażowaniu społecznym, wypływające z głębokiej wiary, 

 • umiejętność służby dobru wspólnemu, jak również troska o chorych i ubogich,

 • solidarne współdziałanie z innymi /zaangażowanie z drugimi, nie tylko dla drugich/ 

 • radykalizm ewangeliczny zmierzający do świętości i umiłowania nauki Kościoła,

 • ponadprzeciętne zaangażowanie na rzecz rozwoju parafii i sanktuarium.

Jako nagrodę laureat otrzymuje pamiątkową Pietę Matki Bożej Bolesnej. 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: 

 • wspólnoty (grupy) istniejące przy parafii w Hałcnowie,

 • szkoły, stowarzyszenie i organizacje działające na terenie dzielnicy Hałcnów,

 • Zgromadzenie Zakonne S. Serafitek.

Nagroda „Pro Labore ad Dei Gloriam” (za pracę na chwałę Bożą) stanowi nie tylko wyróżnienie i docenienie, ale również przypomnienie, że wszystko co czynimy, możemy i powinniśmy wykonywać na chwałę Bożą i ku pożytkowi bliźnich. 

 

Laureaci nagrody parafialnej w latach 2009-2023

Rok 2009

 1. Franciszek Nikiel 
 2. Jerzy Pyka
 3. Maria Satława
 4. Emilia Włosińska
 5. Jan Wróbel
 6. Zbigniew Zuber

Rok 2010

 1. Zgromadzenie Sióstr Serafitek
 2. Ochotnicza Straż Pożarna
 3. Bolesław Fiołek
 4. Bronisław Holerek
 5. Teresa Główka
 6. Stefania Pysz
 7. Wanda Włoch

Rok 2011

 1. Ks. Kanonik Andrzej Olszowski
 2. Eugeniusz Jurecki
 3. Edward Kołek
 4. Maria Nikiel
 5. Franciszek Nycz
 6. Elżbieta i Józef Olma
 7. Anna Kocierz
 8. Karolina Owczarz
 9. Alfreda Zuber

Rok 2012

 1. Barbara Garus
 2. Jolanta Fajkis
 3. Genowefa Kruk
 4. Krystyna Małecka
 5. Stanisław Śliwka

Rok 2013

 1. Helena Sysak- Wróbel
 2. Danuta Cendrzak
 3. Zofia Fudala

Rok 2014

 1. Krystyna Stanclik
 2. Danuta Holerek
 3. Herbert Olma

Rok 2015

 1. Ks. Dr Stanisław Lubaszka
 2. Daniel Stanclik
 3. Łukasz Szary

Rok 2016

 1. Ks. Prałat Stanisław Morawa
 2. Krystyna Dziadek
 3. Małgorzata Fiałek
 4. Andrzej Rojek
 5. Laura Warszawska

Rok 2017

 1. Ks. Andrzej Sander
 2. Ks. Tomasz Związek
 3. Władysław Mirota

Rok 2018

 1. Piotr Piątek
 2. Wiesława Puzoń

Rok 2019

 1. Ks. Sławomir Szczotka
 2. Renata Zuber
 3. Mariusz Kołodziejczyk

Rok 2020

 1. Jolanta Gruszeczka
 2. Anita Szymańska

Rok 2021

 1. Ks. Michał Marek
 2. Danuta Midura
 3. Jadwiga Talik 

Rok 2022

 1. Ks. Kamil Kaczor
 2. SS.Kornelia
 3. Małgorzata Kunicka

Rok 2023

 1. Radio Anioła Beskidów
 2. Magdalena Cebulak
 3. Jadwiga Honkisz
 4. Janina Łecka
 5. Mirosław Teda