Ekonomiczna Rada Parafialna

 1. Janina Łecka 
 2. Zbigniew Zuber
 3. Piotr Piątek

Duszpasterska Rada Parafialna

I. Z WYBORU:

 1. Piotr Piątek
 2. Renata Zuber
 3. Sylwia Stanclik
 4. Danuta Midura
 5. Krzysztof Rogoziński

II. Z URZĘDU:

 1. ks. Piotr Konieczny (proboszcz)
 2. ks. Piotr Bułka (wikariusz)
 3. ks. Tomasz Chamera (wikariusz)
 4. S. Anita, Katarzyna Flaka (katechetka i przedstawicielka wspólnoty zakonnej)

III. Z MIANOWANIA:

 1. Daniel Stanclik (przedstawiciel osób świeckich zaangażowanych w pracę duszpasterską w parafii)
 2. Daniel Jańcza (przedstawiciel ruchów katolickich i nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii)
 3. Artur Satława (przedstawiciel ruchów ewangelizacyjnych)
 4. Robert Lachendrowicz (przedstawiciel Służby Liturgicznej Ołtarza)
 5. Anita Szymańska (przedstawicielka Rady Osiedla Hałcnów i redakcji „W moim Kościele”)
 6. Aleksandra Gruszeczka (przedstawicielka grup młodzieżowych)
 7. Teresa Fijewska (przedstawicielka wspólnot modlitewnych)
 8. Małgorzata Jakubiec (przedstawicielka grupy charytatywnej)
 9. Jan Wawrzuta (przedstawiciel seniorów i grupy synodalnej)

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ