Data wydarzenia

W piątek 28 lipca odbyło się kolejne Hałcnowskie Czuwanie. Modlitwom przewodniczyła parafia św. Józefa z Bielska-Białej Złote Łany. Podczas wspólnej Eucharystii zgromadzeni w hałcnowskim Sanktuarium parafianie i goście modlili się o radosne i konsekwentne świadectwo chrześcijańskie dla wszystkich wierzących. Potrzeba radosnych świadków wiary, którzy będą ewangelizowali nie tylko słowem, ale nade wszystko postawą codziennego życia i promienną radością docierającą do serc, również tych zamkniętych. 

 

CZUWANIE LIPCOWE
Dodane przez Małgorzata -