Co miesiąc przy naszej parafii mają miejsce spotkania Duszpasterstwa Przedsiębiorców „Talent”. Spotkania mają charakter otwarty, adresowane są do przedsiębiorców, menedżerów, osób odpowiedzialnych za pracę innych — szeroko rozumianych „ludzi biznesu”. 

Duszpasterstwo organizuje dla ludzi biznesu konferencje, rekolekcje, pielgrzymki, warsztaty itp. Podstawową formą pozostają comiesięczne spotkania lokalne (obecnie w 30 miastach Polski) współtworzone przez samych przedsiębiorców oraz lokalnych duszpasterzy diecezjalnych i zakonnych. Spotkania mają charakter formacyjny. 

W naszej parafii spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwsze wtorki miesiąca i rozpoczynają się Mszą św. w kościele o godz. 18.15, a następnie o godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego jest poczęstunek, wykład i dyskusja w grupach.  

Więcej informacji o Duszpasterstwie „Talent” na stronie: https://duszpasterstwotalent.pl/